Hơn 9.156 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm tại Bình Dương trong năm 2021

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2021. Theo đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh này là hơn 9.156 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 452 tỷ đồng, vốn cân đối ngân … Đọc tiếp Hơn 9.156 tỉ đồng cho các dự án trọng điểm tại Bình Dương trong năm 2021