Bản đồ quy hoạch Bình Dương mới nhất 2022

Tải bản đồ quy hoạch tỉnh Bình Dương mới nhất, tra cứu quy hoạch tỉnh Bình Dương luôn là điều mà những nhà đầu tư cần nắm rõ trước khi tham gia vào đầu tư bất động sản tại Bình Dương. Tra cứu thông tin quy hoạch địa phương sẽ giúp nhà đầu tư nắm rõ khu vực mà họ muốn đầu tư trước khi đưa ra quyết định.

Có không ít trường hợp nhà đầu tư đi mua nhà đất Bình Dương do thiếu các thông tin về bản đồ quy hoạch Bình Dương mà sau này họ gặp phải những tình huống trớ trêu, tiền mất tật mang. Bài viết dưới đây Địa Ốc Bình Dương sẽ cung cấp cho khách hàng, nhà đầu tư bản đồ quy hoạch Bình Dương mới nhất, bản đồ điều chỉnh quy hoạch đất Bình Dương đến năm 2030 và những thông tin cần thiết khi đọc bản đồ. Tầm quan trọng của bản đồ quy hoạch cũng như phân loại các bản đồ quy hoạch Bình Dương.

Bản đồ quy hoạch Bình Dương mới nhất 2022

I. Một số khái niệm cơ bản

Việc nắm rõ những khái niệm về bản đồ quy hoạch Bình Dương sẽ giúp nhà đầu tư tránh gặp phải những trường hợp khó xử, tránh các phát sinh không đáng có sau khi xuống tiền.

1. Quy hoạch là gì?

Quy hoạch là việc phân bố, sắp xếp các hoạt động và các yếu tố sản xuất, dịch vụ và đời sống trên một địa bàn lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh, huyện) cho một mục đích nhất định trong một thời kì trung hạn, dài hạn (có chia các giai đoạn) để cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội trên lãnh thổ theo thời gian và là cơ sở để lập các kế hoạch phát triển.

Có nhiều loại quy hoạch ở nhiều cấp độ, phạm vi và lĩnh vực khác nhau, như quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội một vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển một ngành kinh tế – kĩ thuật; quy hoạch cán bộ; quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp của một tỉnh…

2. Bản đồ quy hoạch là gì?

Bản đồ quy hoạch là bản đồ phân chia và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung hoặc quy hoạch tại phân khu.

Bản đồ quy hoạch là một trong những tài liệu bắt buộc của đồ án quy hoạch. Bản đồ quy hoạch là bản đồ được xác lập tại thời điểm đầu kỳ quy hoạch, thể hiện sự phân bổ các loại hình đất tại thời điểm cuối kỳ của quy hoạch đó.

Tùy theo chức năng và nhiệm vụ của từng đồ án (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) mà các bản đồ được xác lập theo tỉ lệ tương ứng.

3. Quy hoạch sử dụng đất là gì?

Quy hoạch sử dụng đất là quy hoạch xác định và phân bổ một khu vực đất cho một mục đích cụ thể như quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với những thay đổi tiêu cực của khí hậu, điều kiện kinh tế – xã hội, đồng thời có những thay đổi và định hướng phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các ngành, mọi lĩnh vực trên mọi địa bàn. Việc quy hoạch này được áp dụng cho từng vùng kinh tế trong một thời kỳ xác định và được chia thành các kỳ quy hoạch sử dụng đất nhất định.

II. Một số loại bản đồ quy hoạch Bình Dương hiện nay

Bản đồ quy hoạch Bình Dương không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại Bình Dương. Ở từng khu đất khác nhau sẽ có những đặc trưng cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tại Bình Dương tương ứng với từng khu vực.

1. Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 được xác định là bản đồ quy hoạch chi tiết nhất, mọi công trình trên đất đều được thể hiện cụ thể từ hạ tầng kỹ thuật, thiết kế cho đến ranh giới giữa các lô đất.

Về vấn đề pháp lý, bản đồ quy hoạch 1/500 là cơ sở để xây dựng các dự án đầu tư. Việc triển khai lập bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đầu tư xây dựng công trình thường do các chủ đầu tư đứng ra thực hiện, chi phí lập quy hoạch được bao gồm trong chi phí dự án. Các công việc khác liên quan đến quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ do chính quyền địa phương thực hiện để dễ dàng quản lý xây dựng và cấp phép xây dựng sau này.

2. Bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000

Bản đồ quy hoạch phân khu 1/2000 có vai trò phân chia, xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới kết cấu hạ tầng nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung đô thị.

Nội dung của quy hoạch phân khu 1/2000 bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung; xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu vực. Đồng thời quy hoạch này cũng nhằm xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất.

Quy hoạch 1/2000 có vai trò quan trọng bởi vì nó liên quan tới quyền sử dụng đất nên có giá trị pháp lý cao, nó là bằng chứng để giải quyết vấn đề tranh tụng.

3. Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000

Bản đồ quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 có giá trị xác định các khu vực chức năng, những định hướng mang tính giao thông, phân chia rõ mốc giới, địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng như: đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, bản đồ quy hoạch 1/5000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi đầu tư cũng như các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

III. Các ký kiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch tại Bình Dương

Theo Điều 10 Luật đất đai năm 2013, căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân thành 03 nhóm: Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

Đối với mỗi loại đất cụ thể thì thông tin về mục đích sử dụng đất được ghi nhận rõ trong Giấy chứng nhận, bản đồ địa chính hoặc mảnh trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.

Ký hiệu các loại đất xây dựng hiện nay:

 • DVH: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở văn hóa
 • DXH: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
 • TSC: kí hiệu của đất dùng để xây dựng trụ sở cơ quan
 • DGD: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
 • DKH: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
 • DYT: kí hiệu của đất dùng để biểu thị xây dựng cơ sở y tế
 • DNG: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở ngoại giao
 • DTT: kí hiệu của đất dùng để xây dựng cơ sở thể dục thể thao
 • DTS: kí hiệu của đất dùng để xây dựng trụ sở cho tổ chức sự nghiệp
 • DSK: kí hiệu của đất dùng để xây dựng công trình sự nghiệp khác

Ký hiệu các loại đất trồng nông nghiệp:

 • LUK: kí hiệu cho đất trồng lúa nước còn lại
 • RSX: kí hiệu cho đất rừng sản xuất
 • NHK: kí hiệu cho đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
 • LUN: kí hiệu cho đất trồng lúa nương
 • NHK: kí hiệu cho đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
 • BHK: kí hiệu cho đất bằng trồng cây hàng năm khác
 • NTS: kí hiệu cho đất nuôi trồng thủy sản
 • LMU: kí hiệu cho đất làm muối
 • CLN: kí hiệu cho đất trồng cây lâu năm
 • LUC: kí hiệu cho đất chuyên trồng lúa nước

Ký hiệu các ký hiệu đất rừng, an ninh:

 • RDD: kí hiệu cho đất rừng đặc dụng
 • RSX: kí hiệu cho đất rừng sản xuất
 • RPH: kí hiệu cho đất rừng phòng hộ
 • CQP: kí hiệu cho đất quốc phòng
 • CAN: kí hiệu cho đất an ninh

Ký hiệu các loại đất công trình, hạ tầng kỹ thuật:

 • DDT: kí hiệu cho đất có di tích lịch sử – văn hóa
 • DNL: kí hiệu cho đất công trình năng lượng
 • DDL: kí hiệu cho đất có danh lam thắng cảnh
 • DKV: kí hiệu cho đất khu vui chơi, giải trí công cộng
 • DRA: kí hiệu cho đất bãi thải, xử lý chất thải
 • DBV: kí hiệu cho đất công trình bưu chính, viễn thông
 • DSH: kí hiệu cho đất sinh hoạt cộng đồng
 • DCK: kí hiệu cho đất công trình công cộng khác
 • DCH: kí hiệu cho đất chợ
 • TIN: kí hiệu cho đất cơ sở tín ngưỡng
 • TON: kí hiệu cho đất cơ sở tôn giáo
 • NTD: kí hiệu cho đất làm nghĩa địa, nghĩa trang,nhà hỏa táng, nhà tang lễ.

IV. Cách tra cứu bản đồ quy hoạch Bình Dương chuẩn xác

Nếu bạn đang có nhu cầu cần tra cứu thông tin quy hoạch đất Bình Dương, bạn chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chụp ảnh Sổ đỏ khu đất đang cần kiểm tra thông tin quy hoạch (rõ ràng và chi tiết các thông tin trên Sổ đỏ như số tờ, số thửa, hình vẽ, địa chỉ mới nhất của khu đất).

Bước 2: Mở Google maps tại vị trí khu đất và chụp lại hình ảnh vị trí khu đất thể hiện trên google maps.

Bước 3: Gửi thông tin đến cơ quan tư vấn để nhờ hỗ trợ giải đáp. Hoặc bạn có thể sử dụng phần mềm check quy hoạch địa phương.

Bước 4: Chờ đơn vị tư vấn tiếp nhận xử lý thông tin và sẽ phản hồi lại kết quả.

Bước 5: Đơn vị tư vấn sẽ trả kết quả kiểm tra quy hoạch trực tiếp qua ứng dụng Zalo có đầy đủ thông tin cho khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc nếu khách hàng có nhu cầu.

V. Tải file bản đồ quy hoạch Bình Dương mới nhất

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm bản đồ quy hoạch Bình Dương, hãy truy cập vào đường liên kết bên dưới và tải về thiết bị của mình nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts