Emma Brown
Share post:

Lộ giới là gì? cách xác định lộ giới như thế nào và chỉ giới xây dựng là gì? là những kiến thức quan trọng mà khách hàng hay thậm chí là các sale bất động sản cần nắm rõ. Đây là kiến thức bất động sản quan trọng.

Khi mua nhà hay chuẩn bị xây nhà, bạn nên tìm hiểu rõ lộ giới là gì, có dính quy hoạch hay không, đặc biệt là ở những tinrht hành lớn như TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội, Bình Dương,.. Vì nhiều người không tìm hiễu kỹ khi mua nên dễ bị “mất oan” vài mét đất. Dưới đây là những kiến thức mà Địa Ốc Bình Dương đã tổng hợp để khách hàng nắm rõ.

Lộ giới là gì?

Lộ giới hay còn được gọi là “chỉ giới đường đỏ”, là cụm từ mà các cơ quan quản lý đất đai nhà nước dùng để chỉ ranh giới quy hoạch mở đường hoặc mở hẻm.

Hiểu nôm na thì lộ giới là chỉ điểm cuối về chiều rộng của con đường và được tính từ tim đường sang hai bên ( Vì còn khoảng lưu không từ mép đường đến điểm chỉ lộ giới).

Lộ giới là gì? Cách xác định lộ giới?
Độ rộng của tuyến lộ giới và độ cao của công trình xây dựng quyết định đến khoảng lùi

Thông thường thì nhà nước sẽ cắm các cọc Lộ giới 2 bên đường để cảnh bảo/nhận diện cho người dân biết vị trí đó không được phép xây dựng những công trình kiên cố, trong phạm vị của mốc lộ giới.

Và để người dân biết được phần lộ giới đường trong mua bán, giao dịch tài sản bất động sản, tránh sai sót để xảy ra kiện tụng.

Lấy ví dụ, tại TP.HCM, hiện nay có rất nhiều con hẻm được quy hoạch lại lộ giới nhưng vẫn chưa thực hiện được. Năm 2007, UBND TP.HCM đã có Quyết định 88 về việc quy định lại lộ giới hẻm. Theo quyết định, các con hẻm chính sẽ áp dụng lộ giới tối thiểu 6m (trường hợp đặc biệt có thể dưới 6m nhưng không nhỏ hơn 4,5m).

Lộ giới áp dụng cho hẻm nhánh và hẻm cụt sẽ từ 3,5 – 6m. Mặc dù được đều chỉnh như vậy nhưng việc thực hiện vẫn còn rất khó vì hầu hết đều có các công trình nhà ở kiên cố. Theo quyết định này, nếu người dân sửa nhà hoặc xây dựng lại thì phải lùi vào theo đúng lộ giới mới được cắm.

Chỉ giới đường đỏ là gì?

Chỉ giới đường đỏ được định nghĩa là đường ranh giới được xác định rõ trên bản đồ quy hoạch và thực địa, để phân định ranh giới giữa phần đất được phép xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Hãy xem hình ảnh dưới đây để nhận biết chỉ giới đường đỏ trên bản đồ.

Chỉ giới đường đỏ là gì? cách xác định chỉ giới đường đỏ?
Bản đồ thể hiện rõ

Cách để xác định lộ giới của lô đất

Thông thường trên bản đồ quy hoạch sẽ có thể hiện rõ chỉ giới đường đỏ (lộ giới) và chỉ giới xây dựng. Xác định theo đó:

  • Chỉ giới xây dựng (lộ giới của khu đất) là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà ở hoặc công trình trên đó.
  • Chỉ giới xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ (nếu được phép xây dựng sát chỉ giới đường đỏ); hoặc chỉ giới xây dựng sẽ lùi vào một khoảng so với chỉ giới đường đỏ.
  • Khoảng lùi được thể hiện trên bản đồ là khoảng cách giữa chỉ giới đường đó và chỉ giới xây dựng.
Các xác định chỉ giới xây dựng
Chỉ giới đường đỏ tính từ tim đường và chỉ giới xây dựng.

Xây dựng trên lô giới có bị phạt không?

Cố tình xây dựng nhà hoặc công trình kiên cố trên lộ giới sẽ bị xử lý như thế nào?

Thường thì nếu xây dựng vi phạm vào lộ giới đường thì cơ quan nhà nước sẽ không cấp phép xây dựng. Nếu cố tình vi phạm thì sẽ bị phạt theo quy định của luật và yêu cầu phá bỏ công trình trong phần lộ giới, cuối cùng là cưỡng chế phá dỡ (nếu không tuân).

Chỉ giới xây dựng là gì?

Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà hoặc công trình trên đó. Đôi khi chỉ giới xây dựng có thể trung với chỉ giới đường đỏ (nếu được phép xây dựng công trình sát với chỉ giới đường đỏ).

Chỉ giới xây dựng cũng có thể sẽ lùi vào một khoảng so với chỉ giới đường đỏ (nếu phải xây dựng công trình lùi vào theo yêu cầu của quy hoạch).

Chỉ giới xây dựng là gì?

Bạn có thể xem Quyết định 88/2007/QĐ-UBND TPHCM tại https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Quyet-dinh-88-2007-QD-UBND-quy-dinh-lo-gioi-quan-ly-duong-hem-khu-dan-cu-hien-huu-dia-ban-thanh-pho-23388.aspx

Đánh giá: