Bổ sung danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình; dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Dầu Tiếng.

Quyết định được ký ngày 1/10/2019, theo số 2839-QĐ-UBND. Cụ thể quyết định bạn có thể xem tại file dưới đây.

Đánh giá bài viết

Related Posts