Bình Dương tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa

UBND tỉnh Bình Dương vừa có Văn bản số 1354 / UBND-KTN về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa

Theo đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương, người sử dụng đất trong việc thực hiện tách thửa tại Quyết định số 25/2017 / QĐ-UBND (QĐ số 25) ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình. Tỉnh Dương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:

Về phân loại đường do Nhà nước quản lý, thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Giao thông đường bộ 2008, đường do Nhà nước quản lý gồm: quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường xã, đường đô thị và đường chuyên dùng .. .

Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý đã đủ điều kiện đấu nối hạ tầng kỹ thuật theo một trong các quy hoạch xây dựng được duyệt (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch nông thôn mới …) thì khu đất người sử dụng được phép tách thửa theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 25.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý nhưng chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh thì căn cứ vào điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, dài hạn của UBND các huyện, thị xã, thành phố. thông qua cho ý kiến ​​về việc tách thửa nhưng phải đảm bảo thửa đất sau khi tách tối thiểu phải tiếp giáp với đường giao thông, đường cấp điện sinh hoạt.

Về việc giải quyết nhu cầu tách thửa đối với trường hợp cá biệt, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn xem xét, giải quyết các trường hợp không đủ điều kiện quy định tại Quyết định số 25 và tại Văn bản này: , cá nhân thực sự có nhu cầu tách thửa để tặng cho phục vụ xây dựng nhà ở; tách thửa để chuyển quyền sử dụng đất do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Việc xác định hoàn cảnh gia đình khó khăn do Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Hoặc thửa đất tiếp giáp với đường do Nhà nước quản lý nhưng nằm ngoài danh mục đường nêu tại Văn bản này (ngõ, đường đất, đường chưa đặt tên …) và chưa có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh nhưng địa phương đã có quy hoạch. đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Các trường hợp đặc biệt trên phải đảm bảo thửa đất sau khi tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý và đường cấp điện sinh hoạt, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc cấp phép xây dựng và mỹ quan. đô thị và không ngập lụt.

Về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc mở mới, mở rộng các tuyến đường hiện có trên địa bàn thống nhất việc hộ gia đình, cá nhân hiến đất để mở rộng các tuyến đường hiện có (do Nhà nước quản lý) để phục vụ cho việc đi lại của nhân dân trong khu vực góp phần giảm chi phí đền bù, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tuyến đường. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thu hồi đất, việc thu hồi phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tham khảo: Dự án khu đô thị Phúc Đạt Thủ Dầu Một

Các trường hợp trước đây trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có đường nhưng thực tế có đường giao thông thì UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, xác định tính pháp lý của tuyến đường giao thông này. Trước khi thể hiện đường bộ trên Giấy chứng nhận phải có văn bản xác nhận đường do Nhà nước quản lý, việc kết nối hạ tầng phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ 2008 (không quy định làm đường tự mở để phân lô, bán nền).

Riêng trường hợp tặng cho đất làm đường đi để phân chia thừa kế quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng thì việc tặng cho đất làm đường đi cho thừa kế quyền sử dụng đất là không phù hợp khi chưa đủ điều kiện theo quy định. . tại Điểm a Mục 1 Văn bản số 5111 / UBND-KTN ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấn chỉnh các trường hợp phân lô, bán nền trái quy định trên địa bàn tỉnh.

Để giải quyết nhu cầu chia thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Hội đồng tư vấn thẩm định các trường hợp đặc biệt. Phân ban đất đai cấp huyện có nhu cầu xem xét, cho ý kiến ​​đối với từng trường hợp cụ thể nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị của địa phương.

Tham khảo: Đất nền khu đô thị Bình Nguyên Dĩ An

Về việc xử lý việc tách thửa tại các dự án tái định cư, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức liên quan sẽ thực hiện việc tách thửa theo đúng quy định tại Thông báo số 296 / TB-UBND ngày 09 /. Tháng 12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại cuộc họp giải quyết kiến ​​nghị của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc cấp quyền sở hữu nhà ở tại các dự án do Tổng công ty Becamex làm chủ đầu tư tại huyện Bến Cát, Công văn số 2055 / UBND- KTN ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh và Quyết định số 25 về việc quy định diện tích tối thiểu tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan đôn đốc, theo dõi việc thực hiện Quyết định số 25 và Văn bản này; kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các địa phương, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh Bình Dương xem xét, cho ý kiến ​​chỉ đạo; làm đầu mối, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 25 và Văn bản này gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Báo Tài nguyên & Môi trường

Đánh giá bài viết

Related Posts