Emma Brown
Share post:

Nếu thuế tài sản được áp dụng cho nhà có giá trị 700 triệu đồng trở lên, Ngân sách nhà nước sẽ có thêm hàng chục nghìn tỷ đồng.

Luật Thuế tài sản đang được Bộ Tài chính đề nghị xây dựng. Cụ thể, Bộ này dự kiến đánh thuế đối với nhà, đất ở, tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Với nhà ở, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án đánh thuế: Một là đối với nhà ở có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên; hai là nhà ở có giá trị 1 tỷ đồng trở lên.

Nhà có giá trị 700 triệu đồng trở xuống hoặc 1 tỷ đồng trở xuống là ngưỡng không chịu thuế. Như vậy, phần bị đánh thuế tài sản là phần có giá trị trên 700 triệu đồng hoặc trên 1 tỷ đồng. Theo giải thích của Bộ Tài chính, với ngưỡng không chịu thuế là 700 triệu đồng thì một căn nhà có giá trị 800 triệu đồng sẽ bị đánh thuế với phần giá trị 100 triệu đồng, tức 0,3-0,4% của 100 triệu đồng.

Bộ Tài chính cho rằng, mức thuế tài sản thấp nhất trên thế giới là 0,2%. Phần lớn các nước áp dụng mức thuế tài sản cao, trong đó có một số nước trong khu vực như Indonesia 0,5%, Philippines 1% và 2%. Vì vậy, Bộ Tài chính xây dựng 2 phương án: Một là áp dụng mức thuế suất tài sản chung là 0,3%; hai là áp dụng mức thuế tài sản chung là 0,4%.

Đối với phương án đánh thuế nhà 0,3% giá trị, Bộ Tài chính dự kiến số thu thuế tài sản là khoảng 23.300 tỷ đồng (nhà trên 700 triệu đồng) hoặc khoảng 22.700 tỷ đồng (nhà trên 1 tỷ đồng).

Đối với phương án 0,4%, số thu thuế tài sản là khoảng 31.000 tỷ đồng (nhà 700 triệu đồng trở lên) hoặc khoảng 30.300 tỷ đồng (nhà 1 tỷ đồng trở lên).

Cuối cùng, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng phương án 2, có nghĩa đánh thuế 0,4% với nhà có giá trị từ 700 triệu đồng trở lên. Theo Bộ Tài chính, phương án này phù hợp với quy định mức thuế suất thuế tài sản của các nước, khai thác tốt nguồn thu từ thuế tài sản, đảm bảo thuế tài sản là nguồn thu ổn định của ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính cũng lý giải về việc chọn đánh thuế theo giá trị nhà mà không đánh thuế theo diện tích dù phương án đánh thuế theo diện tích có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện, thuận lợi trong việc xác định số thuế phải nộp.

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế cho biết, việc xác định ngưỡng không chịu thuế và chịu thuế theo diện tích có nhược điểm là điều tiết cả với người sử dụng nhà có giá trị không lớn, nhà thiếu kiên cố, nhà đơn sơ, nhà tại nông thôn có diện tích vượt ngưỡng không chịu thuế nhưng giá trị thấp. Trong khi đó lại không điều tiết đối với giá trị lớn nhưng diện tích nằm trong ngưỡng không chịu thuế.

Do đó, Bộ Tài chính quyết định xác định ngưỡng không chịu thuế hay chịu thuế đối với nhà theo giá trị căn nhà.

Theo Zing news

Đánh giá: