Chuyển hơn 22ha đất để thực hiện Khu nhà ở nông thôn Nam Long – Bàu Bàng

UBND tỉnh Bình Dương vừa cho phép Công ty cổ phần Bất động sản Lộc Đại Phát chuyển mục đích sử dụng khu đất 225.205m2 để thực hiện Dự án Khu nhà ở nông thôn Nam Long, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng.

dat bau bang binh duong 1

Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng 110.829m2 đất ở tại nông thôn theo hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Chuyển mục đích sử dụng đất 104.795 m2 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất vào các mục đích: Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 9.363 m2, Đất khu vui chơi giải trí công cộng 10.342 m2, Đất thủy lợi 714 m2, Đất giao thông 84.376 m2.

Chuyển mục đích sử dụng đất 9.581 m2 theo hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê với các mục đích: Đất cơ sở giáo dục và đào tạo 3.985 m2, Đất chợ 2.914 m2, Đất xây dựng cơ sở y tế 2.682 m2.

Đánh giá bài viết

Related Posts