Emma Brown
Share post:

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong 4 tháng đầu năm 2018 là 8,06 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

hon 800 trieu usd von fdi do vao bds trong 4 thang dau nam 2018

Cụ thể, tính đến ngày 20/4, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,1 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 6,3%.

Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 883 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,55 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm trước; có 303 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,24 tỷ USD, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, có 1.863 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp là 2,26 tỷ USD, so với cùng kỳ năm 2017 tăng 67%. Trong đó có 1.087 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 1,56 tỷ USD và 776 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 703,5 triệu USD.

Theo lĩnh vực đầu tư, được biết nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, với tổng số vốn đạt 4,52 tỷ USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ hai là lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 807,5 triệu USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 779 triệu USD, chiếm 9,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Xét theo địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố, trong đó Tp.HCM thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 1,92 tỷ USD, chiếm 23,8 tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Hải Phòng với tổng vốn đăng ký 1,03 USD, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là Hà Nội với tổng số vốn đăng ký 746 triệu USD, chiếm 9,25% tổng vốn đầu tư.

Xét theo đối tác đầu tư, có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó dẫn đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư 2,32 tỷ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Đứng ở vị trí thứ hai là Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 1,29 tỷ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư. Đứng ở vị trí thứ ba là Singapore với tổng vốn đầu tư đăng ký 808 triệu USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

Theo BizLIVE