Emma Brown
Share post:

Sáng 12-9, tại Trung tâm hành chính tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quy hoạch, các văn bản cụ thể hóa và việc triển khai lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự hội nghị có ông Trần Thanh Liêm – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Hùng Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, Viện Quy hoạch phát triển đô thị tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe một số vấn đề chủ yếu của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quy hoạch, Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT ngày 17/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch; Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh; nội dung quy hoạch tỉnh và công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện lập quy hoạch tỉnh; triển khai Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo và Kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh trong định hướng phát triển kinh tế, sắp xếp không gian, bố trí nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm những công việc chủ yếu, như thành lập Ban chỉ đạo và giao cơ quan lập quy hoạch; xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, xây dựng quy hoạch tỉnh; báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; lấy ý kiến về quy hoạch tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố xác định công tác lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần tập trung thời gian, bố trí sắp xếp con người để tham gia tích cực; cần có sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong quá trình triển khai lập quy hoạch; nghiên cứu, xác định đầy đủ các nội dung của ngành, đơn vị, địa phương, rà soát để bổ sung các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh đảm bảo tính thống nhất, chất lượng, nhằm thực hiện chiến lược, giải pháp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Đánh giá: