Emma Brown
Share post:

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định mới về quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2024 được áp dụng từ 01/01/2020.

Trong đó, giá đất tại một số tuyến đường thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một có giá cao nhất, lên đến 37,8 triệu đồng/m2.

Cụ thể, đối với đất nông nghiệp thì giá đất bằng với khung giá tối đa do Chính phủ quy định tại Nghị định số 104/2014/NĐ-CP. Nhưng sẽ được đảm bảo sự hài hòa giữa các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bổ sung bảng giá với đất rừng đặc dụng: áp dụng bằng giá đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ (mức tối đa 450.000 đồng/m2).

Đối với loại đất phi nông nghiệp, thực hiện điều chỉnh cho bằng với giá đất tính theo Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2019 đang được áp dụng; tương ứng với mức tăng bình quân khoảng 18% so với bảng giá đất hiện hành.

Cụ thể, thành phố Thủ Dầu Một tăng bình quân 10%; thị xã Dĩ An và Thuận An tăng bình quân 5%-30%; thị xã Bến Cát, Tân Uyên, huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên tăng 5% đến 20%; huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng tăng bình quân 10%.

Bổ sung bảng giá đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: Áp dụng bằng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

Bổ sung bảng giá đất quốc phòng, an ninh: Áp dụng bằng 65% giá đất ở.

Đối với đất ở đô thị, các tuyến đường loại I ở vị trí 1 của TP Thủ Dầu Một, gồm các tuyến đường: Cách mạng tháng tám; Bạch Đằng; Yersin; Đại lộ Bình Dương; Đinh Bộ Lĩnh; Điểu Ong; Đoàn Trần Nghiệp; Hùng Vương; Nguyễn Thái Học; Quang Trung; Nguyễn Du; Trần Hưng Đạo có giá đất cao nhất là 37,8 triệu/m2.

Các tuyến đường loại II ở vị trí 1 của thành phố Thủ Dầu Một có giá đất dao động từ 20 – 25 triệu đồng/m2.

Quyết định cũng thêm 27 đoạn, tuyến; nâng Hệ số điều chỉnh (Đ) 45 tuyến; giảm hệ số 02 tuyến; nâng loại đường 5 tuyến; đính chính, đổi tên đường 21 tuyến; điều chỉnh điểm đầu, điểm cuối 5 tuyến.

Như vậy, Bảng giá các loại đất tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2024 điều chỉnh giá đất tăng tương ứng với giá đất theo Hệ số điều chỉnh giá đất K, tăng bình quân 18% so với bảng giá đất hiện hành.

Đảm bảo tính hiệu quả của các chính sách ổn định và phát triển của thị trường bất động sản trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

Nguồn: Binhduong.gov.vn

Đánh giá: