Emma Brown
Share post:

UBND tỉnh Bình Dương vừa cho phép Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh được chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất để thực hiện dự án Khu nhà ở Bình Hòa tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Cụ thể, cho phép Công ty Đầu tư bất động sản và Xây dựng Phạm Nhật Minh Anh được được sử dụng khu đất có diện tích 11.591 m2 để thực hiện dự án Khu nhà ở Bình Hòa, trong đó:

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với hình thức giao đất có thu Tiền sử dụng đất với diện tích 4.358 m2, mục đích sử dụng là đất ở đô thị.

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp với hình thức giao đất không thu Tiền sử dụng đất với diện tích 3.637,6 m2, mục đích sử dụng là đất giao thông và đất khu vui chơi, giải trí công cộng.

Giao đất với diện tích 74,7m2, trong đó: 26,8m2 có thu Tiền sử dụng đất và mục đích sử dụng là đất ở đô thị; 47,9m2 không thu tiền và mục đích sử dụng là đất giao thông và đất khu vui chơi, giải trí công cộng;

Đối với diện tích 729,1 m2 đất thuộc hành lang an toàn đường điện, 34,2m2 đất thuộc hành lang bảo vệ rạch và 52m2 đất thuộc hành lang bảo vệ mương thì việc quản lý, sử dụng thực hiện theo quy định hiện hành về bảo vệ an toàn công trình;

Mặt bằng phân lô và vị trí dự án Khu nhà ở Bình Hòa, Thuận An
Mặt bằng phân lô và vị trí dự án Khu nhà ở Bình Hòa, Thuận An

Lập thủ tục đăng ký biến động đối với diện tích 2.657 m2 đất ở tại đô thị (trong đó: 1.976 m2 đất do nhận chuyển nhượng từ người dân, 1,5m đất ở sang đất khu vui chơi, giải trí công cộng và 679,5m2 đất ở sang đất giao thông) trước khi thực hiện dự án.

Quyết định giao đất cũng nêu, trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng với tiến độ ghi trong dự án kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức Tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện.

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo Cafeland

Đánh giá: