Emma Brown
Share post:

Năm 2020, tỉnh Bình dương phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt 82%; diện tích bình quân nhà ở toàn tỉnh đạt 30m2/người; dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 100%.

Cụ thể, ngày 12/2/2020, Sở xây dựng tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo của Sở xây dựng, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bình Dương tính đến hết năm 2019 đạt 80,17% (tăng 2,01% so với cùng kỳ năm 2018).

Hiện nay, tỉnh Bình Dương có 10 đô thị (tăng 1 so với 2018). Trong đó, có đô thị Thủ Dầu Một (đạt đô thị loại I năm 2017); Dĩ An và Thuận An (đạt đô thị loại III năm 2017); Tân Uyên và Bến Cát (đạt đô thị loại III năm 2018); thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng), Phước Vĩnh (huyện Phú Giáo), Lai Uyên (Bàu Bàng), Tân Bình, Tân Thành (huyện Bắc Tân Uyên) đạt đô thị loại V.

Một số các chỉ tiêu khác của ngành cũng đạt loại Khá, như: diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 28,8m2/người (tăng 1,1 m2/người so với 2018); tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý đạt 98% (tăng 3,36% so với cùng kỳ năm 2018); Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 99,6%; ..

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Liêm – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lưu ý, công tác quy hoạch đô thị, tham mưu đầu tư xây dựng các khu nhà ở chưa có tính dự báo và chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở xây dựng tập trung tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chương trình đột phá, kế hoạch phát triển đô thị của tỉnh.

Đặc biệt, sở cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quảnh lý đô thị cho đội ngũ cán bộ của ngành để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đô thị, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của tĩnh.

Dự kiến đến hết năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa 82%; dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 90%; diện tích bình quân nhà ở toàn tỉnh đạt 30 m2/người.

Theo Binhduong.gov.vn