Emma Brown
Share post:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua quyết định thành lập TP Dĩ An và Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, chiều ngày 10/1/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; đồng thời thành lập một số đơn vị hành chính đô thị của 18 tỉnh, thành phố.

Theo đó, tại tỉnh Bình Dương, Quốc hội thông qua quyết định thành lập Thành phố Thuận an và thành phố Dĩ An trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Và thành lập 4 phường thuộc thị xã Tân Uyên.

Như vậy thì tỉnh Bình Dương sẽ có 3 thành phố trực thuộc gồm: Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An; 2 thị xã là Bến Cát và Tân Uyên; và 4 huyện gồm Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng.

Các dự án đang thu hút khách hàng tại Dĩ An và Thuận An:

Tại tỉnh Quảng Ngãi, sắp xếp 2 đơn vị hành chính cấp huyện, 17 đơn vị hành chính cấp xã; giải thể 3 xã của huyện đảo Lý Sơn; thành lập thị xã Đức Phổ và các phường thuộc thị xã Đức Phổ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ngãi giảm từ 14 đơn vị hành chính cấp huyện xuống còn 13 đơn vị, giảm 184 đơn vị hành chính cấp xã còn 173 đơn vị.

Quốc hội thông qua thành lập thành phố Dĩ An và Thuận An
Quốc hội thông qua thành lập thành phố Dĩ An và Thuận An

Tại tỉnh Quảng Nam, sắp xếp 6 đơn vị hành chính cấp xã, thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Hương An. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Nam giảm từ 244 đơn vị xuống còn 241 đơn vị.

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Bình, sắp xếp 16 đơn vị, thành lập thị trấn Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Sơn Trạch. Sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Bình giảm từ 159 xuống còn 151 đơn vị.

Ngoài ra, nhiều tỉnh khác như Yên Bái, Cao Bằng, Vĩnh Long, Gia Lai, Hậu Giang…cũng được sắp xếp thành lập đơn vị hành chính mới.

Theo Đời sống & Pháp lý

Đánh giá: