Cách chuyển nhượng căn hộ khi chưa có sổ đỏ

Một bạn đọc thắc mắc về thủ tục chuyển nhượng căn hộ khi chưa có sổ đỏ mà chỉ có hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Nay có việc gấp rất mong được luật sư giúp đỡ.

Cách chuyển nhượng căn hộ khi chưa có sổ đỏ

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty Luật Đức An trả lời như sau:

Theo Luật Nhà ở 2014 Điều 118. Điều kiện của nhà ở tham gia giao dịch

  1. Các giao dịch mua bán nhà sau đây không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận:

a) Mua bán, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản 2014

Điều 59. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1 / Bên mua, bên thuê mua có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi có hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác. Đất gắn với bên mua, bên thuê chưa nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được lập thành văn bản và có xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản chuyển nhượng.

2 / Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà, bên thuê mua với chủ đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong việc chuyển nhượng hợp đồng và không được thu bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc chuyển nhượng hợp đồng.

3 / Người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. của luật đất đai.


Xem thêm: Quy hoạch 1/500 là gì? Ý nghĩa của các loại bản đồ quy hoạch


Nghị định 76/2015 / NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Điều 11: Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua hình thành trong tương lai

1 / Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2/ Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

3 / Người nhận chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở cuối cùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. quy định của pháp luật về đất đai.

4 / Khi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ngoài các giấy tờ theo quy định của pháp luật về đất đai, người đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải nộp thêm các giấy tờ sau Cơ quan chứng nhận:

a) Hợp đồng cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu với bên cho thuê (bản chính);

b) Hợp đồng chuyển nhượng cuối cùng có xác nhận của bên cho thuê (bản chính).

Căn cứ quy định trên, trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp bên chuyển nhượng hợp đồng là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức không phải là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản thì văn bản chuyển nhượng hợp đồng phải được công chứng, chứng thực.

Hồ sơ công chứng, chứng thực bao gồm các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng thuê mua ký lần đầu với bên cho thuê và văn bản chuyển nhượng hợp đồng của lần chuyển nhượng trước đối với trường hợp chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi (bản chính);
  • Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu nếu người nhận chuyển nhượng là cá nhân; trường hợp bên nhận là tổ chức thì phải kèm theo quyết định thành lập hoặc đăng ký thành lập của tổ chức đó (bản sao có chứng thực hoặc bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu);
  • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.
  • Các bên trong hợp đồng chuyển nhượng thuê mua nhà, công trình xây dựng có trách nhiệm nộp thuế, phí và lệ phí cho việc chuyển nhượng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Thời Báo Kinh Doanh

5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts